پرسنل شبکه

تعداد بازدید:۲۴۶۸

نام و نام خانوادگی

سمت

مجید کریمی

مسئول واحد گسترش شبکه

مریم فردین

گسترش شبکه

معصومه ربانی

گسترش شبکه

جواد تاجی

مسئول واحد آمار

غلامحسین مالدار

حراست

محسن سنچولی

مسئول واحد امور مالی

حبیب الله قنبری

امور مالی

جواد سرگزی

مسئول واحد درآمد

امرالله صیادی

مسئول دفتر ریاست

حسین کیهانی

مسئول کارپردازی

آرزو حسین زاده

مسئول واحد بیماری ها

محمدرضا اسلامی

کارشناس بیماری ها

سلیمان سراوانی

کارشناس بیماری ها

علی حسینی سرحدی

مسئول واحد آموزش سلامت

مهسا مرادیان

کارشناس بهداشت روان

سمیه دلارامی

مسئول  واحد بهداشت محیط وکار

راضیه تاجی

مسئول واحد بهداشت خانواده

مهدیه داور

کارشناس گسترش

ناهید قویدل

کارشناس بهداشت خانواده

حسینعلی صیاد اربابی

کارشناس بهداشت محیط

الهام معین زاده

مسئول واحد بهداشت مدارس

علیرضا شیبک

کارشناس بیماریها

محمد ملاشاهی

کارشناس بهداشت حرفه ای

زهرا طیبی نژاد

مسئول دبیرخانه - بایگانی

حجت محمد زاده

مسئول کارگزینی

سید نعمت الله موسوی

روابط عمومی

آزاده احسانی فر

بهداشت خانواده

محمود شولی بر

مسئول واحد خدمات

اصغر پودینه

تجهیزات پزشکی

محسن کیهانی

خدمات

حسین شیخ

سرایدار- انبار دار

طیبه عارف زاده 

واحد تغذیه

سلیمان جهانتیغ

کارشناس بهداشت محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


لینک دانلود فایل