ریاست شبکه

تعداد بازدید:۲۱۲۹
ریاست شبکه

دکتر نیما وثوقیان

سوابق :

  • مسئول مرکز خدمات جامع سلامت لطف الله (پزشک خانواده )در سال 87
  • مسئول مرکز خدمات جامع سلامت لوتک درسال  89
  • مسئول مرکزخدمات جامع سلامت شهری محمدآباد در سال 90
  • مدیر شبکه بهداشت و درمان هامون در سال 92