شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۰۸۳

شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان، جوانان ومدارس

تعریف واحد:

واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس یکی از واحدهای مجموعه مرکز بهداشت شهرستان هامون می باشد.که مسولیت اصلی این واحد برنامه ریزی فعالیتهای بهداشتی و نظارتی در مدارس آموزش و پرورش شهرستان هامون، می باشد.لازم به توضیح است که این فعالیتها در ۴۵ خانه بهداشت و ۹مرکز بهداشتی درمانی روستائی و۲ مرکز بهداشتی درمانی شهری و۱ پایگاه بهداشتی در سطح تمام مدارس (۱۰۲ مدرسه) ارائه می گردد.

هدف کلی

توسعه نظام سلامت دانش آموزی و مدارس به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه مدرسه (شامل دانش آموزان، کارکنان مدرسه، والدین و اعضاء جامعه مرتبط با سلامت)

شرح وظایف واحد بهداشت مدارس

-برنامه ریزی، هماهنگی، اجرا، نظارت، پیگیری و......در خصوص برنامه های بهداشت مدارس.

-نظارت برتشکیل جلسات هماهنگی بین بخشی با مدیران مدارس تحت پوشش.

-هماهنگی با مرکز بهداشت شهرستان دراجرای طرح ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های ارسالی.

-نظارت برتشکیل وبازنگری پرونده بهداشتی مدارس.

-تشکیل جلسات درون بخشی و هماهنگی با واحدهای ستادی.

-بهره گیری از توان کلیه نیروهای مجموعه ورابطین بهداشت.

-جمع آوری اطلاعات جمعیت دانش آموزی ومدارس تحت پوشش به تفکیک خانه های بهداشت.

-نظارت برانجام معاینات غربالگری وپزشکی دانش آموزان درقالب شناسنامه سلامت و ارجاع موارد مشکل دار وپیگیری.

-نظارت برارائه برنامه های آموزشی به گروههای هدف (دانش آموزان، مربیان، والدین) براساس برنامه های پیش بینی شده و اولویت های آموزشی.

-نظارت بر واکسیناسیون دانش آموزان پایه های اول ابتدایی ودبیرستان با هماهنگی واحد پیشگیری ومراقبت ازبیماریها.

-نظارت برشناسایی دانش آموزان بیمار وارجاع آنان به مراکز بهداشتی درمانی ومراکزتخصصی

-نظارت بر بررسی، بیماریابی ودرمان دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز.

-نظارت بربازدید محیط مدارس، بوفه های مدارس، توزیع شیریارانه ای.

-تغذیه میان وعده دانش آموزان باهماهنگی واحدبهداشت محیط.

-نظارت براجرای مناسبت ها در طی سال تحصیلی (هفته سلامت، هفته بهداشت روان، روزجهانی کودک، روز جهانی ایدز، بهداشت محیط و...).

-نظارت براجرای طرحها در طی سال تحصیلی (طرح سنجش، طرح اوقات فراغت درتابستان، طرح توام و...).

-برگزاری نمایشگاهها، مسابقات دانش آموزی، مسابقات ورزشی.(دوومیدانی، تنیس، کوهپیمایی، راهپیمایی و...)به مناسبتهای مختلف ضمن توجیه بهوزان وهماهنگی با آنان.

-تعیین شاخصهای بهداشت مدارس وتهیه نمودارها براساس سال تحصیلی.

-تهیه وتوزیع فرمهای مورد نیاز، پمفلتها ومواد آموزشی.

-جمع بندی فرمهای آماری ۱-۱۰۹و۲-۱۰۹و سایر فرمها وارسال بموقع.

-جمع بندی کلیه فعالیتها وارسال به مرکزبهداشت شهرستان.

برنامه ها

۱) طرح سنجش سلامت نوآموزان بدورود به دبستان

۲) جمع آوری اطلاعات جمعیتی وآموزشگاهی دانش آموزان

۳) اجرای طرح پرونده سلامت مدرسه

۴) آموزش سلامت در مدارس

۵) اجرای طرح ارزیابی مقدماتی ومعاینات پزشک عمومی دانش آموزان پایه اول راهنمایی وپایه اول متوسطه

۶۷) اجرای طرح مدارس مروج سلامت یا ( HPS : health promoting school )

۸) اجرای طرح کنترل وپیشگیری از پدیکلوزیس درمدارس

۹) اجرای طرح ایمن سازی دانش آموزان پایه اول ابتدایی وتوام پایه اول متوسطه

۱۰) پایش وارزشیابی طرح ها وبرنامه ها درطول سال تحصیلی

۱۱) بررسی رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان

۱۲) سلامت باروری در نوجوانان و جوانان

۱۳) همکاری در اجرای طرحها وبرنامه های سایرگروهها و واحدها

رئوس فعالیتها و خدمات قابل ارائه واحد:

۱. آموزش دانش آموزان، والدین و کارکنان مدارس

۲. معاینات غربالگری و پزشکی دانش آموزان

۳. بخش سلامت نو آموزان بدو ورود به دبستان در پایگاههای بخش

۴. غربالگری پدیکولوزسر در مدارس

۵. واکسیناسیون توأم دانش آموزان پایه اول منوسطه

۶. نظارت بر نحوه توزیع شیر در مدارس

۷. نظارت بر اجرای طرح آهن یاری

۸. نظارت بر مدارس مروج سلامت