پرسنل شبکه

تعداد بازدید:۱۸۱۰

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مجید کریمی

مسئول واحد گسترش شبکه

مریم فردین

گسترش شبکه

معصومه ربانی

گسترش شبکه

محمدامین برخوردار

مسئول واحد آمار

غلامحسین مالدار

حراست

محسن سنچولی

مسئول واحد امور مالی

حبیب الله قنبری

امور مالی

نورالله براهوئی

امور مالی

جوادسرگزی

مسئول واحد درآمد

امرالله صیادی

مسئول دفتر ریاست

حسین کیهانی

مسئول کارپردازی

آرزو حسین زاده

مسئول واحد بیماری ها

محمدرضا اسلامی

کارشناس بیماری ها

سلیمان سراوانی

کارشناس بیماری ها

علی حسینی سرحدی

مسئول واحد آموزش سلامت

جواد تاجی

کارشناس آموزش سلامت

مهسا مرادیان

کارشناس بهداشت روان

سمیه دلارامی

مسئول  واحد بهداشت محیط وکار

راضیه تاجی

مسئول واحد بهداشت خانواده

الهام معین زاده

کارشناس بهداشت خانواده

ناهید قویدل

کارشناس بهداشت خانواده

حسینعلی صیاد اربابی

کارشناس بهداشت محیط

مهدیه داور

مسئول واحد بهداشت مدارس

علیرضا شیبک

مسئول واحد بهداشت مدارس

محمد ملاشاهی

کارشناس بهداشت حرفه ای

سید نعمت الله موسوی

مسئول بایگانی

حجت محمد زاده

مسئول کارگزینی

سید نعمت الله موسوی

روابط عمومی

سید نعمت الله موسوی

دبیر خانه

مهدی حشمت زاده

امور اداری

اصغر پودینه

مسئول واحد خدمات

علی نعیمی

خدمات

محمدنبی رخشانی

خدمات

حسین شیخ

انبار دار

حسین شیخ

سرایدار

محمود شولی بر

تکثیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


لینک دانلود فایل